Gravemaskinfører
søkes til variert anleggsarbeid.

Sertifikat for lastebil kl. C ønskelig, men ingen betingelse.
Håndskrevet søknad ønskes snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Ove Alvheim
på telefon 926 07 992 eller mail
ove@alvheimmaskinstasjon.no
   
Øyaveien 25, 6524  -  FREI - Tlf: 71 52 86 53  -  E-post: ove@alvheimmaskinstasjon.no  
 sitemap
Admin