Olav Alvheim Maskinstasjon AS, etablert i 1960, er en allsidig maskinentreprenør med 10 anleggsarbeidere. 
Vi utfører det meste innen grunnarbeid, med en stor og variert maskinpark.

I hovedsak utfører vi oppdrag som:

- Sprenging, graving og transport
- Tomte- og fundamenteringsarbeid
- Veg-, oppretting- og asfalteringsarbeid
- Grøfter og kommunaltekniske anlegg
- Riving og sortering
- Spesialoppdrag